آموزش وردپرس
خانه / نوسازی

نوسازی

mehrnia

نام و نام خانوادگی : سیامک مهرنیا

سمت : مسئول نوسازی


سوابق اجرایی : 

۱- کارشناس GIS شرکت نقش سرزمین

۲- کارشناس شهرسازی و GIS شرکت شهر کالبد

۳-کارشناس شهرسازی مناطق ۱۲ و ۱۶ سازمان نوسازی شهرداری تهران

۴-تسهیلگر توسعه منطقه ۱۶ سازمان نوسازی شهرداری تهران

۵-ناظر عملیات ممیزی شهر مریوان از سال ۹۳

۶- کارشناس نوسازی شهرداری مریوان


مدرک تحصیلی :

فوق لیسانس – برنامه ریزی شهری