آموزش وردپرس
خانه / معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی

omrani

نام و نام خانوادگی : صالح حسن زاده

سمت : معاون عمرانی


سوابق اجرایی : 

۱- شهرداری مریوان-مسئول عمران

۲- کشهرداری مریوان-معاون عمران

۳-کارشناس رسمی دادگستری

۴-عضو نظام مهندسی شهرستان مریوان

 


مدرک تحصیلی :

مهندسی عمران – عمران