آموزش وردپرس
خانه / مرکز مطالعات شهری

مرکز مطالعات شهری

afshin

نام و نام خانوادگی : افشین ستوده پور

سمت : مسئول مرکز مطالعات شهرداری مریوان


سوابق اجرایی : 

۱- مدرس دانشگاه پیام نور بوشهر سالهای ۸۸-۹۰

۲- مدرس جهاد دانشگاهی مریوان

۳-مدرس چندین دوره در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴-همکار طرح در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی تهران در زمینه اجرای چندین طرح هادی روستایی

۵-همکار طرح در شرکت توسعه و آمایش شرق در مشهد

۶- مسئول مرکز مطالعات شهرداری مریوان


مدرک تحصیلی :

۱- کارشناسی برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

۲-کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران

۳- دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی(اردبیل)