آموزش وردپرس
خانه / فرم ثبت خدمات شهری ۱۳۷

فرم ثبت خدمات شهری ۱۳۷

ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامی : خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهای موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکر ناحيه اعلام فرمایید تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداری ،موضوع در اسرع وقت پيگيری شود.

[raw]

لطفا صبر کنید
[/raw]