آموزش وردپرس
خانه / دفتر فنی شهرداری

دفتر فنی شهرداری

kava

نام و نام خانوادگی : کاوه شمس

سمت : مسئول دفتر فنی


سوابق اجرایی : 

۱- کارشناس شرکت فنی مهندسی هگمتان آب همدان

۲- مسئول فنی شرکت فنی مهندسی گرده لان همدان

۳-کارشناس تاسیسات شهرداری مریوان

۴-مسئول تاسیسات شهرداری مریوان

۵-معاون خدمات شهری شهرداری مریوان

۶-عضو نظام مهندسی شهرستان مریوان

۷-مسئول دفتر فنی شهرداری مریوان


مدرک تحصیلی :

لیسانس برق- شبکه انتقال و توزیع